c#-> For döngüsü kullanarak Dizi Yazan Program.

Aynı tipteki birden fazla değeri saklayabilmek için kullanılan yapılara dizi denir.Diziler sıfır(0)’ dan başlar.Bu dikkat edilmesi gereken bi husustur.

 for (int i = 0; i < 8; i++)
      {


        string[] sayilar = new string[7];
        sayilar[0] = "1";
        sayilar[1] = "2";
        sayilar[2] = "3";
        sayilar[3] = "4";
        sayilar[4] = "5";
        sayilar[5] = "6";
        sayilar[6] = "7";
        Console.WriteLine(i);
        
      }
      Console.ReadKey();

If Kullanarak 100 lük sistemden not bulma

Console.Write("Not girin:");
      int not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if (not > 84 && not <= 100)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 5");
      }
      else if (not > 69 && not <=85)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 4");
      }
      else if (not > 54 && not <=70)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 3");
      }
      else if (not > 44 && not <=54)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 2");
      }
      else if (not > 24 && not <=45)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 1");
      }
       else if (not<25)
       {
         Console.WriteLine("Notunuz 0");
       }
       else
       {
         Console.WriteLine("Hata!");
       }
       Console.ReadKey();

If Else Yapısı

Program akışını kontrol etmek için kullanılan yapıdır.Belirtilen şarta göre yapılması istenen işlemler if else bloğuna yazılır.

ŞABLON KULLANIMI

if(koşul)

{

Koşul doğruysa

}

else

{

Koşul yanlışsa

}

NOT:Koşulun yanlış olduğu durumlarda işlem yapılması istenmiyorsa else bloğu program içerisinde hiç kullanılmaz.

IF VE ELSE DE ; YOKTUR!!

 

Mantıksal Operatörler

Birden fazla şartı tek bir değere indirmek için kullanılan operatörlerdir.Dönüş değeri boolean’dır.

<-OPERATÖR  AÇIKLAMA->

&&   ve(and)

||      veya(or)

!       Değil(not)

&& OPERATÖRÜ

Verilen bütür şartlar true olursa true sonuç verir.Aralarında biri false ise false sonuç verir.

ÖRNEK

Boolean sonuc = (10 > 5) && (10 > 1);
      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadKey();

Çıktı True Olur.

|| OPERATÖRÜ

Şartlardan biri true olması durumunda true,hepsi false ise false sonuç verir.

ÖRNEK

Boolean sonuc = (10 > 11) || (10 > 18);
      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadKey();

Çıktı False Olur.

! OPERATÖRÜ

Boolean sonuc = (10 != 11);
      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadKey();

Çıktı True Olur.

 

İlişkisel Operatörler

<-OPERATÖR   AÇIKLAMA->

==       Eşittir.

!=        Eşit Değildir.

>         Büyüktür.

<         Küçüktür.

>=       Büyük eşittir.

<=       Küçük eşittir.

== OPERATÖRÜ

Aynı türdeki iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.Eşitse True değilse False olarak sonuçlanır.

ÖRNEK

 string ad, isim;
      ad = "Murat";
      isim = "Mehmet";
      Console.WriteLine(ad == isim);
      Console.ReadKey();

Çıkış False Olur.

!= OPERATÖRÜ

Aynı türdeki iki değeri eşit olmadığını kontrol eder.

ÖRNEK

Console.Write(6 != 6);
      Console.ReadKey();

Çıktı False Olur.

> OPERATÖRÜ

Bir değerin aynı türdeki başka bir değerden büyük olma durumunu kontrol eder.STRING TIPLERDE KULLANILMAZ!!!

Console.Write(6 > 5);
      Console.ReadKey();

Çıktı True Olur.